Privacyverklaring

Knotz Kinderopvang hecht veel belang aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van deze website. Alle persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake kinderopvang en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties.
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van situaties waarin dit wettelijk vereist is. Meer informatie kunt u vinden in ons privacy reglement.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Wij gebruiken alleen geanonimiseerde cookies van Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te optimaliseren voor onze bezoekers. Via uw internetbrowser kunt u cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.