LRKP registratie & GGD rapporten

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma’s, een Verklaring Omtrent het Gedrag en kinder-EHBO, dat er een pedagogisch beleidsplan en een risico-inventarisatie zijn gemaakt, en dat de opvanglocatie is aangesloten bij een geschillencommissie. Bovendien vindt er een jaarlijkse controle plaats door de GGD. De inspectierapporten van deze controles zijn in te zien op de website van de LRKP.

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRKP staat. Alle kinderdagverblijven en BSO-locaties van Knotz Kinderopvang zijn geregistreerd in het LRKP.

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen of te wijzigen heeft u het LRKP-nummer van de opvanglocatie nodig. Hieronder vindt u een overzicht van onze LRKP-nummers.

Meer informatie over het LRKP en de GGD-inspectierapporten kunt u vinden op de LRKP-website landelijkregisterkinderopvang.nl (klik op de link om direct naar de website te gaan).

LRKP-registratienummer per vestiging

Als u op één van de LRKP-nummers klikt, wordt u gelijk doorgeleid naar de LRKP-pagina van de locatie in kwestie. Hier kunt u ook de GGD-inspectierapporten vinden.

Kinderdagverblijven

Kindercentrum Knotz 2O7.332.29O
Villa Knotz 175.685.769
Villa Duimelot 223.2O7.6O3
Villa Hugo 754.756.282
Knotz Daycare (92-94) 171.783.8O3
Knotz Daycare (1O2) 146.34O.516

Buitenschoolse opvang

Kindercentrum Knotz 17O.225.938
KnotZport 568.7O4.198
Hugenoten 338.4O1.398