Inschrijven

Wij willen graag dat u een bewuste keuze maakt voor een kinderopvang die het het beste past bij u en uw kind(eren). Valt die keuze op Knotz, dan kunt u eenvoudig uw kind(eren) of te verwachten baby(‘s) inschrijven middels ons online inschrijfformulier. Bestaande klanten kunnen inloggen op het Knotz ouderportaal en hun (te verwachten) kind(eren) toevoegen en inschrijven.

Na ontvangst van uw gegevens, sturen wij u een passende offerte toe met daarop de benodigde gegevens voor het berekenen van de Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- per kind. De inschrijving is definitief wanneer Knotz het inschrijfgeld alsmede de offerte voor akkoord heeft ontvangen, dit kan zowel per post als digitaal. Na ontvangst van het inschrijfgeld en de geaccordeerde offerte ontvangt u van Knotz een bewijs van inschrijving en is uw plaatsing gereserveerd. Het inschrijfgeld wordt bij annulering van de aanmelding niet geretourneerd. Indien u uw kind inschrijft voor buitenschoolse opvang (bso) en u bent reeds klant, dan hoeft u niet opnieuw het inschrijfgeld te betalen.

Overeenkomsten

Circa 3 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum sturen wij u de overeenkomsten en een machtigingsformulier voor maandelijkse afschrijvingen ter ondertekening toe. Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze ontvangt u bij de overeenkomsten. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en vervalt in de maand (op de 15e of einde van de maand) dat uw kind 4 jaar wordt bij het kinderdagverblijf of 13 jaar wordt bij de buitenschoolse opvang.

Plaatsing

Voordat uw kindje bij Knotz start, wordt er met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en wordt er in overleg afgesproken wanneer de wenmomenten gaan plaatsvinden. U ontvangt tijdens het intake gesprek het informatieboekje Kinderdagverblijf waarin alle informatie puntsgewijs staat beschreven.

Betaling

Knotz Kinderopvang stelt maandelijks aan alle ouders de factuur voor de plaatsingskosten van de hieropvolgende periode elektronisch beschikbaar via het ouderportaal. De betaling geschiedt per automatische incasso.

Wijzigingen

Voor structurele contractswijzigingen en aan- en afmeldingen geldt een termijn van 1 maand ingaande per 1e of per 16e van de maand. Structurele wijzigingen dienen altijd schriftelijk te worden gemeld dan wel aangevraagd via planning@knotz.nl.