Dagindeling

Om een optimaal dagritme aan te houden voor de kinderen wordt er nauw gekeken naar de leeftijd van de kinderen. Bij baby’s gaan wij uit van het ritme van de kindjes zoals ze dat thuis ook hebben. Bij dreumesen en peuters wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit biedt de kinderen houvast en structuur wat ten goede komt aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Ritme van thuis
Een baby heeft nog geen vast slaap- en eetritme. Wij stemmen dit veranderende ritme goed met u af, en houden de dagindeling aan zoals uw kindje thuis gewend is.

Naar een vaste dagindeling
Als de baby’s ongeveer één jaar oud zijn gaan gaan zij geleidelijk in het gezamenlijke dagritme mee. De vaste onderdelen van de dagindeling, zoals eten, slapen, spelen, het ondernemen van activiteiten en naar buiten gaan, vinden gezamenlijk plaats. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte van het kind, de wensen van de ouder(s) en naar het ritme van de dreumesen. Tevens worden er, naast het dagelijks buiten spelen, leuke en leerzame activiteiten aangeboden zoals het ontdekken in het atelier, samen (voor)lezen, muziek maken, het ontdekken van de speelhal en het EarlyBird-moment.

 

Lisa Voogt is één van de vaste pedagogisch medewerkers op de Zeehonden-groep op Villa Knotz. Zij vertelt u graag hoe een dag op een kinderdagverblijf van Knotz Kinderopvang er uit ziet, om u hier een goed beeld van te geven.

Lisa Voogt

Een dag bij de Zeehonden

Welkom bij de Zeehonden, een groep op Villa Knotz voor baby’s van O tot 2 jaar. In de ochtend, zo tussen O7.3O en 9.OO uur, komen de kinderen 1 voor 1 binnen. We nemen dan samen afscheid van papa of mama. Zwaaien of een handkus en dan kan de dag beginnen.
Wat zullen we eens gaan doen? De kinderen kunnen gaan spelen in de groepsruimte die helemaal klaar staat om ontdekt te worden. Voor de allerkleinsten is de babytuin dé plek om zich veilig en rustig te kunnen ontwikkelen en vermaken. Er zijn verschillende hoekjes in de groep waar de kinderen uit kunnen kiezen om te spelen.

Rond 9.OO uur gaan we lekker fruit eten en drinken. De grote kinderen die kunnen zitten gaan mee aan tafel, we eten gezellig gezamenlijk ons fruit. Voordat we gaan eten zingen we natuurlijk wel het liedje “Smakelijk eten, smakelijk drinken”. Sommige kindjes kennen al woordjes om mee te zingen. Bij de allerkleinste kinderen wordt het ritme van thuis gevolgd en zij eten en drinken zij naar hun eigen schema. Fruithapjes, brood of yoghurt worden lekker op schoot gegeten bij de medewerker, even lekker tijd en aandacht voor jezelf. Na het eet/drinkmoment volgt de verschoonronde en gaan sommige kinderen naar bed.

Om 1O.OO uur start het open deuren uur. De babygroep kiest of zij hieraan meedoen, dit ligt aan de dag, de kinderen en de groepssamenstelling. De kinderen die mee willen doen gaan samen met een leidster op zoek naar leuke activiteiten in de verschillende ruimtes van de locatie.

Wil je creatief ontdekken in het atelier of leef je je liever uit in de beweeghoek? Bouw je graag met blokken of luister je lekker naar een voorleesverhaal? Er is iedere dag van alles mogelijk.

De allerjongste kinderen die nog echt behoefte hebben aan rust kunnen lekker in de vertrouwde omgeving van hun eigen groep blijven en krijgen daar naar behoefte activiteiten aangeboden.

Na al het spelen hebben de kinderen trek gekregen en gaan we aan tafel voor de lunch. Wat wil je op je boterham? Natuurlijk mogen de kinderen zelf kiezen. 

Na de lunch volgt er een verschoonronde en kunnen die kinderen die willen, lekker gaan slapen en even bijkomen van een drukke ochtend. Voor de kinderen die niet gaan slapen is er alle tijd en worden er activiteiten aangeboden op de groep, maar ook voor knuffelen of op schoot een liedje zingen maken we graag tijd.

De groepen worden tijdens dag steeds opgeruimd en opnieuw uitdagend klaargezet, zodat de kinderen gedurende de dag geprikkeld en uitgedaagd blijven in hun spel.

Na het slapen, rond 15.OO uur, is er een eet- en drinkmoment. Thee of water, een cracker of yoghurt, wat wil je? De kinderen kunnen al heel goed duidelijk maken waar zij zin in hebben. Daarna is het weer lekker speel- en ontdektijd. Even naar buiten om daar te spelen behoord zeker tot de keuzes. Zit het weer niet zo mee, dan spelen we lekker binnen.

Rond 16.45 uur is er een groente snack moment. Nog even wat vitamines smikkelen en langzamerhand druppelen de eerste ouders weer binnen. In een overdracht horen alle papa’s en mama’s hoe de dag is gegaan en wat we allemaal gedaan hebben. Op de iPad worden de foto’s van die dag afgespeeld, zodat die het beeld van de dag compleet maken. Zo loopt de dag bij de Zeehonden op zijn einde…. morgen weer een nieuwe dag met mooie dingen om te ontdekken. Kom je dan ook?