Kinderdagverblijf

De kinderdagverblijf locaties van Knotz Kinderopvang zijn speciaal voor kinderen van O tot 4 jaar. Bij Knotz vinden wij het belangrijk om alle aandacht te geven aan de ontwikkeling van jonge kinderen tot kleuters die met zelfvertrouwen klaar zijn voor de basisschool, en hen hierin te begeleiden. Hierbij staat onze visie ‘Samen op Ontdekkingsreis’ centraal. Uw zoon of dochter krijgt bij onze kinderdagverblijven de gelegenheid om zich vrij te ontwikkelen van nieuwsgierige baby tot competente kleuter, en wordt hierbij gestimuleerd door professionals in een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving.
Alle groepen op de vestigingen van Knotz zijn speciaal voor de kinderen ingericht. Wij houden er rekening mee dat ieder kind in zijn of haar eigen tempo de eerste vier levensjaren een groei doormaakt op diverse niveaus. Naast de persoonlijke ontwikkelingen kunt u hierbij denken aan de motorische, taal-, sociaal-emotionele en cognitief-zintuigelijke ontwikkelingen. Hieronder leest u meer over deze verschillende fases.

Baby’s

Bij Knotz volgen wij op het kinderdagverblijf zoveel mogelijk het slaap- en eetritme van uw baby. We hebben aparte slaapkamers, waar uw kindje slaapt in een vast bedje. Baby’s krijgen voeding volgens het door de ouders aangegeven patroon. Dat geeft rust en vertrouwen. En als de kinderen wakker zijn, krijgen ze veel zorg, liefde en aandacht van onze medewerkers.

Wij nemen de tijd om gezellig met ze te ‘praten’ en samen te spelen. We maken grapjes en bootsen geluidjes van de baby na. Kleine spelletjes met de voetjes, kiekeboe-spelletjes, samen kijken en lachen. Er is veel contact met baby’s in taal, gebaren en natuurlijk lichamelijk contact. Dat zorgt voor emotionele veiligheid en geborgenheid en het stimuleert de taalontwikkeling. Ook volgen en ondersteunen we de motorische ontwikkeling van een baby. Liggen, rollen, zitten, kruipen, staan en soms al lopen. Allemaal vaardigheden die kinderen het liefst op een leuke, speelse manier oefenen.

Dreumesen

In deze leeftijd gaan de kinderen gefaseerd de wereld om zich heen ontdekken, dit gebeurt zowel binnen het kinderdagverblijf als buiten in de (ontdek)tuin en op uitstapjes. De pedagogisch medewerkers bieden veel ontwikkelingsmateriaal en -activiteiten aan zoals bouwen met blokken en beweegspelletjes, maar ook zang en dans. Er wordt veel voorgelezen, dit stimuleert de taalontwikkeling. Tevens gaan de kinderen op ontdekkingstocht. Ze gaan snappen dat dingen niet mogen en liedjes, rijmpjes en gedichtjes worden steeds beter onthouden. De motoriek wordt hier veel geoefend, evenwicht en balans worden steeds belangrijker, net zoals vallen en weer opstaan. De fijne motoriek wordt ook steeds beter.

Peuters

In deze fase ontstaan de eerste vriendschappen en zijn de kinderen motorisch in staat vloeiende bewegingen te maken. Dit bevordert het samen spelen. De peuters rennen zonder te vallen en klimmen overal bovenop, ook kunnen ze goed springen. De fijne motoriek wordt verder ontwikkeld en zij leren zelf hun rits te sluiten, veters te strikken en met kleinere materialen bouwen. Lekker knutselen helpt het concentratievermogen te vergroten en de samenwerking te verbeteren. De woordenschat van de kinderen wordt steeds groter en zij gaan zelf woorden combineren tot hele (grappige) zinnen, de fantasiewereld en het rollenspel worden gestimuleerd en er wordt vooral heel veel plezier gemaakt. Ook ontstaat vanaf twee jaar de interesse in zindelijkheid.

Horizontale groep

Kinderen van O tot 2 jaar en van 2 tot 4 jaar zitten bij elkaar in aparte groepen op het kinderdagverblijf. Voor de jongsten geeft dit meer rust en regelmaat en de oudsten hebben meer vriendjes van dezelfde leeftijd en kunnen spelen op hun eigen niveau. Doordat er minder verschil in leeftijd en ontwikkelingsfase is, kunnen de inrichting, spelmaterialen en activiteiten beter op de behoeften van de kinderen worden afgestemd.

De overgang naar de oudere groep gebeurt uiteraard geleidelijk en de kinderen krijgen ruimschoots de tijd om te wennen aan de nieuwe groep.

Verticale groep

Kinderen van O tot 4 jaar zitten bij elkaar in de groep. In verticale groepen leren kinderen veel van elkaar. De jongste kinderen zien de oudsten activiteiten verrichten en volgen dit en spelen het na. Ook de taalvaardigheden worden extra gestimuleerd. De oudere kinderen mogen regelmatig even helpen bij de allerkleinsten en leren rekening te houden met de jongsten. Bij het aanbieden van activiteiten worden de verschillende leeftijden op de groep in aanmerking genomen en vinden waar mogelijk in kleine groepjes plaats. Hiermee zorgen we ervoor dat de fijne sfeer en geborgenheid op de groep de kinderen de veiligheid biedt die zij nodig hebben.

Tweetalige opvang

Naast vroegtijdig Engels onderwijs met het programma Benny’s Playground, biedt Knotz op Kindercentrum Knotz in Delft en Knotz Daycare in Den Haag al enige jaren tweetalige kinderopvang Nederlands-Engels aan. Hoe jonger kinderen in contact komen met een vreemde taal, hoe beter het is. Jonge kinderen zijn onbevangen en voor hen is het een ‘spel’. Op elke groep worden naast het Nederlands ook Engelstalige activiteiten aangeboden. Veel kinderen die tijdelijk naar Nederland komen of Nederlandse kinderen die tijdelijk in het buitenland gaan wonen , verwerven spelenderwijs de Nederlandse en/of Engelse taal. De taalgevoeligheid bij jonge kinderen wordt zo optimaal benut. Tevens helpt het bij de verwerving van de woordenschat en zorgt het voor een verbetering van de algemene cognitieve vaardigheden zoals het onthouden van informatie en het richten van de aandacht.

Wenbeleid

De pedagogisch medewerker van de groep maakt met de ouder(s) een afspraak voor een intakegesprek. Deze afspraak wordt circa één maand voorafgaand aan de startdatum gemaakt.

Het intakegesprek verloopt als volgt: de (adjunct) locatiemanager van het kinderdagverblijf heet de ouder(s) welkom en brengt de ouder(s) naar de groep waar het kind geplaatst wordt.

De pedagogisch medewerker bespreekt de dagelijkse gang van zaken. Er wordt uitgebreid gesproken over de slaapgewoontes, slaapritmes, eetgewoontes en speelgewoontes van het kind. Vervolgens worden er wenafspraken gemaakt vanaf de datum dat uw kind is geplaatst. Er is veel aandacht voor een uitgebreide overdracht bij het brengen en halen. Doelstelling is om zowel de ouder(s) als het kind vertrouwd te maken met het kinderdagverblijf.
Vervolgens volgt er een gesprek met de (adjunct) locatiemanager. Zij informeert de ouder(s) over beleidszaken. Tevens ontvangt de ouder een welkomspakket.

Wanneer een kind overgaat naar een volgende groep, zal er ook een wenperiode van toepassing zijn. De pedagogisch medewerker(s) zal/zullen in overleg met de ouder(s) hier afspraken over maken en het kind tijdens speelmomenten langzaam introduceren op de volgende groep.

Waarom kiezen voor een Knotz kinderdagverblijf:

 • Pedagogisch beleid geïnspireerd op o.a. Reggio Emilia en Emmi Pikler
 • Meerdere locaties in Delft en Den Haag: altijd één in de buurt
 • Keuze uit horizontale en verticale leeftijdsgroepen
 • Baby’s volgen hun eigen ritme, net als thuis
 • Veel aandacht voor de ontwikkelingsfases van de kinderen met bijpassende dagindeling en activiteiten
 • Ruime opgezette locaties met natuurlijke baby- en ontdektuinen
 • Nederlandse en tweetalige kinderopvang (Nederlands-Engels)
 • Diverse vormen van opvang (vast, flexibel, halve dagen, verlengd en combinaties)
 • Opvoedondersteuning voor ouders
 • Early Bird gecertificeerd voor vroegtijdig Engels onderwijs
 • Inclusief volledige service op het gebied van gezonde voeding, luiers, uitstapjes en vervoer.

Rondleiding

Vraag een rondleiding aan: